Załącznik nr 8. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Grupą Allegro (Rejestracja Konta), możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: rezygnacja@allegro.pl.

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ofertę, wziął udział w Licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz lub posiada jakiekolwiek należności wobec Grupy Allegro z tytułu usług świadczonych w ramach Allegro.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Grupa Allegro Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań
rezygnacja@allegro.pl

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Allegro
Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………