Załącznik nr 4. Opłaty i prowizje
Część I. Uwagi ogólne
1.
Grupa Allegro pobiera następujące opłaty i prowizje za usługi związane z organizacją Transakcji świadczone w ramach Grupy Allegro:

a. opłaty podstawowe za wystawienie Towaru,

b. opłaty za opcje dodatkowe przy wystawieniu Towaru,

c. prowizje od sprzedaży.

2.
Grupa Allegro może pobierać opłaty za inne usługi świadczone w ramach Allegro.
3.
Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). W przypadku, gdy wysokość opłaty lub prowizji ustalana jest jako procent od danej kwoty (np. ceny sprzedaży), jako podstawa ustalenia tej opłaty czy prowizji przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy.
4.
Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Kupującego przez Sprzedającego kosztami Transakcji (w szczególności opłatami za wystawienie Towaru, opcje dodatkowe, prowizje od sprzedaży, dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej).
Część II. Opłaty podstawowe za wystawienie Towarów
1.
Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym pkt. A w przypadku wszystkich Transakcji z wyjątkiem: Transakcji w kategorii "Delikatesy", Transakcji w kategorii „Erotyka”, Transakcji w kategorii „Fotografia”; Transakcji w kategorii „Konsole i automaty”, Transakcji w kategorii "Motoryzacja", Transakcji w kategorii "Nieruchomości", Transakcji w kategorii "Wakacje", Transakcji w Kategorii "Książki i Komiksy", Transakcji w kategorii "Filmy" – w podkategoriach "Płyty 3D", "Płyty Blu-ray"’, "Płyty DVD", "Płyty VCD", Transakcji w kategorii "Gry" – w podkategoriach "Gry na konsole", "Komputerowe PC", Transakcji w kategorii "Muzyka" – w podkategoriach "Płyty kompaktowe", "Płyty winylowe", Transakcji w kategorii "Usługi"oraz Transakcji w podkategorii "Żywe zwierzęta".
2.
Opłata podstawowa za wystawienie Towaru naliczana jest w momencie rozpoczęcia Transakcji.
3.
Opłata podstawowa obejmuje zamieszczenie na stronie Transakcji jednego zdjęcia do 200 KB, a także opłatę za miniaturkę.
4.
W przypadku usunięcia Transakcji lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w art. 8.3 Regulaminu opłaty podstawowe za wystawienie Towarów podlegają zwrotowi w wysokości pomniejszonej o kwotę proporcjonalną do czasu, przez jaki Transakcja była widoczna w Allegro.
A. Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru
1.
Stawki opłat za wystawienie Towaru zależą od wartości początkowej, którą jest:

a. w Transakcjach licytacyjnych bez ceny minimalnej: iloczyn ceny wywoławczej i liczby oferowanych sztuk Towaru,

b. w Transakcjach licytacyjnych z ceną minimalną: cena minimalna,

c. w Transakcjach wyłącznie z opcją Kup Teraz: iloczyn ceny Kup Teraz i liczby oferowanych sztuk Towaru.

Powyższe pkt. a i b obejmują wszystkie Transakcje licytacyjne, także z opcją Kup Teraz. Zastosowanie dodatkowo tej opcji do Transakcji licytacyjnej podlega odrębnej opłacie określonej w część IV niniejszego załącznika.
2.
Stawki opłat za wystawienie jednej Transakcji wynoszą:
Wartość początkowa Opłata za wystawienie
1,00 - 9,99 zł 0,08 zł
10,00 - 24,99 zł 0,13 zł
25,00 - 49,99 zł 0,25 zł
50,00 - 249,99 zł 0,50 zł
250 zł i więcej 1,00 zł

3.
W przypadku podwyższenia w trakcie trwania Transakcji ceny minimalnej lub ceny Kup Teraz bądź liczby sprzedawanych sztuk Towarów opłata ulega odpowiedniemu podwyższeniu.

4.
W przypadku obniżenia w trakcie trwania Transakcji ceny Kup Teraz bądź liczby sprzedawanych sztuk Towaru obniżenie opłaty i zwrot różnicy kosztów następuje wyłącznie w sytuacji, gdy obniżenie nastąpiło przed upływem 12 godzin od rozpoczęcia Transakcji.
B. Opłaty podstawowe za wystawienie maszyny rolniczej, maszyny budowlanej, łodzi, przyczepy, naczepy, wózka widłowego lub pojazdu innego niż nowy motocykl bądź nowy quad w kategorii "Motoryzacja"
1.
Opłata ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości wystawionego pojazdu czy ustalonych cen.
2.
Stawki opłat za wystawienie jednej Transakcji wynoszą:
Kategoria Opłata za wystawienie
"Samochody" oraz "Maszyny rolnicze" 25,00 zł
"Motocykle i quady" (dotyczy wyłącznie motocykli i quadów używanych)", "Inne pojazdy i łodzie", "Przyczepy, naczepy" oraz "Wózki widłowe" 15,00 zł
"Maszyny budowlane" z wyjątkiem wózków widłowych
30,00 zł
C. Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru w kategorii "Nieruchomości"
Opłata za wystawienie Towaru w kategorii "Nieruchomości" ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości wystawionego Towaru czy ustalonych cen i wynosi 20,00 zł za wyjątkiem kategorii „Pokoje do wynajęcia”, „Gotowe domy bez działki” oraz „Garaże i miejsca postojowe”, w których opłata wynosi 5,00 zł oraz kategorii „Projekty domów”, w której opłata wynosi 3,00 zł.
D. Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru w kategorii "Wakacje"
Opłata za wystawienie Towaru w kategorii "Wakacje" ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości wystawionego Towaru czy ustalonych cen i wynosi 15,00 zł.
E. Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru w kategoriach "Książki i Komiksy", Transakcji w kategorii "Filmy" – w podkategoriach "Płyty 3D", "Płyty Blu-ray"’, "Płyty DVD", "Płyty VCD", Transakcji w kategorii "Gry" – w podkategoriach "Gry na konsole", "Komputerowe PC", Transakcji w kategorii "Muzyka" – w podkategoriach "Płyty kompaktowe", "Płyty winylowe".
Stawki opłat za wystawienie Towaru w kategoriach "Książki i Komiksy", Transakcji w kategorii "Filmy" – w podkategoriach "Płyty 3D", "Płyty Blu-ray"’, "Płyty DVD", "Płyty VCD", Transakcji w kategorii "Gry" – w podkategoriach "Gry na konsole", "Komputerowe PC", Transakcji w kategorii "Muzyka" – w podkategoriach "Płyty kompaktowe", "Płyty winylowe" wynoszą:

Wartość początkowaOpłata za wystawienie
1,00 - 9,99 zł 0,05 zł
10,00 - 24,99 zł 0,08 zł
25,00 - 49,99 zł 0,10 zł
50,00 - 249,99 zł 0,15 zł
250 zł i więcej

0,20 złF. Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru w kategoriach "Usługi"*
Opłata za wystawienie Towaru w kategoriach "Usługi" ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości wystawionego Towaru czy ustalonych cen i wynosi 9,00 zł.

*Przez kategorie „Usługi” rozumie się:

a. Wszystkie podkategorie o nazwie „Usługi”  w ramach kategorii „Antyki i Sztuka”; „Biżuteria i Zegarki”; „Biuro i reklama”; „Delikatesy”; „Dziecko”; „Filmy”; „Fotografia”; „Gry”; „Instrumenty”; „Kolekcje”; „Komputery”; „Konsole i automaty”; „Książki i Komiksy”; „Motoryzacja”; „Muzyka”; „Odzież, Obuwie, Dodatki”; „Przemysł”; „RTV i AGD”; „Rękodzieło”; „Sport i Turystyka”; „Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski”; „Telefony i Akcesoria”; „Uroda”; „Zdrowie”;

b. Wszystkie podkategorie o nazwie „Usługi”  w ramach kategorii „Dom i Ogród” w podkategoriach:  „Budownictwo i Akcesoria”; „Ogród”; „Utrzymanie czystości”; „Wyposażenie”; „Zwierzęta” ;

c. Wszystkie podkategorie o nazwie „Meble na wymiar” w ramach kategorii „Dom i Ogród” w podkategorii „Meble” oraz podkategoria „Meble > Kuchnia > Kuchnia na zamówienie”;


G. Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru w kategorii „Motoryzacja” w podkategoriach: „Części samochodowe”, „Części motocyklowe”, „Części do maszyn budowlanych”, „Części do maszyn rolniczych” „Części do innych pojazdów”, „Narzędzia i sprzęt warsztatowy”, „Opony”; „Chemia”, „Literatura”, „Akcesoria samochodowe”.

Wartość początkowaOpłata za wystawienie
1,00 - 9,99 zł 0,08 zł
10,00 - 24,99 zł 0,13 zł
25,00 - 49,99 zł 0,25 zł
50,00 - 249,99 zł 0,50 zł
250 zł - 999,99 zł

1,00 zł

1000,00 - 4999,99 zł
4,00 zł
5000,00 zł i więcej
6,00 zł
H. Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru w podkategorii "Żywe zwierzęta"
Opłata za wystawienie Towaru w kategorii "Żywe zwierzęta" ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości wystawionego Towaru czy ustalonych cen i wynosi 2,00 zł.
I. Opłaty podstawowe za wystawienie wystawienie Towaru w kategorii „Motocykle i quady” w podkategoriach przeznaczonych dla motocykli nowych (nie dotyczy motocykli używanych wskazanych wyżej w podpunkcie B. Części II niniejszego załącznika)
Opłata za wystawienie Towaru we wszystkich podkategoriach kategorii „Motocykle i quady”, które przeznaczone są dla motocykli nowych ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości wystawionego Towaru czy ustalonych cen i wynosi 1,00 zł.
J. Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru w kategorii „Delikatesy”, „Erotyka”, „Fotografia” oraz Transakcji w kategorii „Konsole i automaty”.
W kategoriach „Delikatesy”, „Erotyka”, „Fotografia” oraz  „Konsole i automaty” Transakcje wystawiane w ramach Konta Firma są zwolnione z opłat za wystawienie Towaru. Opłata za wystawienie Towaru dla Transakcji wystawianych w ramach zwykłego Konta ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości wystawionego Towaru czy ustalonych cen i wynosi 0,25 zł.

Część III. Prowizje od sprzedaży

Prowizje od sprzedaży pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym pkt. A w przypadku wszystkich Transakcji z wyjątkiem Transakcji w kategorii "Motoryzacja", w których wystawiane są pojazdy, Transakcji w kategorii "Nieruchomości", Transakcji w kategorii "Wakacje", Transakcji w kategorii "Odzież, Obuwie, Dodatki", Transakcji w kategorii "Książki i Komiksy",  Transakcji w kategorii "Komputery", Transakcji w kategorii "Usługi", Transakcji w kategorii "Delikatesy”, Transakcji w kategorii „Erotyka”, Transakcji w kategorii „Fotografia”, Transakcji w kategorii „Konsole i automaty” oraz Transakcji w podkategorii "Żywe zwierzęta".
A. Prowizja od sprzedaży
1.
Prowizja od sprzedaży naliczana jest każdorazowo w chwili przybicia lub skorzystania przez Kupującego z opcji Kup Teraz.
2.
Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej, tj. ustalonej w trakcie Transakcji ceny, jaką Kupujący powinien zapłacić za Towar (nie uwzględniając kosztów związanych z dostarczeniem Towaru).
3.
W przypadku usunięcia Transakcji wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w art. 8.3. Regulaminu, prowizja od sprzedaży naliczana jest, od sprzedanych do momentu usunięcia Transakcji, sztuk Towaru.
4.
Prowizja od sprzedaży Towaru w kategoriach: „Bilety”, w kategorii „Dla Dzieci” w podkategoriach: „Akcesoria dla dzieci”, „Foteliki samochodowe”, „Pokój dziecięcy”, „Rowery i pojazdy”, „Wózki”, „Zabawki ogrodowe”; w kategorii „Dom i ogród” w podkategorii „Zwierzęta”; w kategorii „Zdrowie” w podkategoriach: „Leki bez recepty i dermokosmetyki”, , „Zdrowie, medycyna” oraz w kategorii „Uroda” w podkategoriach: „Kosmetyki pielęgnacyjne”, „Perfumy i wody” wynosi:
Cena końcowa za 1 sztukę Towaru Prowizja od sprzedaży
do 100,00 zł 5% ceny końcowej
100,01 - 1.000,00 zł 5.00 zł plus 3% kwoty powyżej 100,00 zł
1.000,01 - 5.000,00 zł 32,00 zł plus 1,5% kwoty powyżej 1.000,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 92,00 zł plus 0,5% kwoty powyżej 5.000,00 zł

5.
Prowizja od sprzedaży Towaru w kategoriach: „Biuro i reklama”, „Dom i ogród” z wyjątkiem podkategorii „Zwierzęta”, w kategorii „Dla Dzieci” w podkategoriach: „Artykuły szkolne”, „Karmienie dziecka”, Obuwie”, „Odzież”, „Okazje, przyjęcia”, „Pozostałe”, „Zabawki”, „Zdrowie i higiena”; w kategorii „Zdrowie” w podkategoriach: „E-papierosy i akcesoria”, „Korekcja wzroku”, „Pozostałe” oraz w kategorii „Uroda” w podkategoriach: „Makijaż”, „Manicure i pedicure” wynosi:

Cena końcowa za 1 sztukę TowaruProwizja od sprzedaży
do 100,00 zł 6% ceny końcowej
100,01 - 1.000,00 zł 6.00 zł plus 3% kwoty powyżej 100,00 zł
1.000,01 - 5.000,00 zł 33,00 zł plus 1,5% kwoty powyżej 1.000,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 93,00 zł plus 0,5% kwoty powyżej 5.000,00 zł


6.
Prowizja od sprzedaży Towaru w kategoriach: w kategorii „Przemysł” w podkategorii „Odzież robocza i BHP”: w kategorii „Sport i Turystyka” w podkategoriach: „Rowery i akcesoria”, „Siłownia i fitness”, „Skating, slackline”, „Sporty drużynowe”,  „Bieganie”, „Sporty strzeleckie i myślistwo”, „Sporty towarzyskie i rekreacja”, „Sporty wodne”, „Sporty zimowe”, „Turystyka”, „Wędkarstwo”; w kategorii „Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski” oraz w kategorii „Gry” w podkategorii „Gry online (MMO)” wynosi:

Cena końcowa za 1 sztukę TowaruProwizja od sprzedaży
do 100,00 zł 6% ceny końcowej
100,01 - 1.000,00 zł 6.00 zł plus 3% kwoty powyżej 100,00 zł
1.000,01 - 5.000,00 zł 33,00 zł plus 1,5% kwoty powyżej 1.000,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 93,00 zł plus 0,5% kwoty powyżej 5.000,00 zł


7.
Prowizja od sprzedaży Towaru w kategoriach: „Antyki i Sztuka”, „Biżuteria i zegarki”, „Kolekcje”, w kategorii „Przemysł” (z wyłączeniem  podkategorii „Odzież robocza i BHP”), oraz w kategorii „Filmy” w podkategoriach „Gadżety, akcesoria” i „Kasety wideo”; oraz w kategorii „Muzyka” w podkategoriach „Akcesoria”, „Gadżety muzyczne”, „Kasety audio”; w kategorii „Gry” w podkategoriach: „Gadżety”, „Towarzyskie”, „Komputerowe inne”; w kategorii „Instrumenty”; w kategorii „Rękodzieło”; oraz w kategorii „Sport i Turystyka w podkategoriach: „Kolekcje”, „Sporty ekstremalne”, „Sporty walki”, „Tenis i pokrewne” wynosi:

Cena końcowa za 1 sztukę TowaruProwizja od sprzedaży
do 100,00 zł 7% ceny końcowej
100,01 - 1.000,00 zł 7.00 zł plus 3% kwoty powyżej 100,00 zł
1.000,01 - 5.000,00 zł 34,00 zł plus 1,5% kwoty powyżej 1.000,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 94,00 zł plus 0,5% kwoty powyżej 5.000,00 zł

8.
Prowizja od sprzedaży Towaru w kategoriach: „Motoryzacja” w podkategoriach:„Części samochodowe”, „Części motocyklowe”, „Części do maszyn budowlanych”, „Części do maszyn rolniczych”, „Części do innych pojazdów”, „Opony”; „Chemia”,„Literatura”, „Akcesoria samochodowe”, „Narzędzia i sprzęt warsztatowy” wynosi:
Cena końcowa za 1 sztukę TowaruProwizja od sprzedaży
do 100,00 zł 6% ceny końcowej
100,01 - 300,00 zł 6.00 zł plus 3% kwoty powyżej 100,00 zł
300,01 - 1.000,00 zł 12.00 zł plus 1,5% kwoty powyżej 300,00 zł
1.000,01 zł - 5.000,00 zł 22,50 zł
powyżej 5.000,00 zł 30,00 zł

B. Prowizja od sprzedaży  maszyny budowlanej, maszyny rolniczej, przyczepy, naczepy, wózka widłowego, łodzi lub pojazdu innego niż nowy motocykl bądź nowy quad w kategorii „Motoryzacja”
Transakcje w kategorii „Motoryzacja”, w podkategoriach „Samochody”, „Maszyny budowlane”, „Maszyny rolnicze”, „Przyczepy, naczepy”, „Wózki widłowe” oraz „Inne pojazdy i łodzie” oraz we wszystkich podkategoriach podkategorii „Motocykle i quady”  przeznaczonych dla motocykli i quadów używanych, nie są objęte prowizją od sprzedaży.
C. Transakcje w kategorii "Nieruchomości"
Ze względu na wyjątkowy charakter Transakcji w kategorii "Nieruchomości" (moment zakończenia Transakcji nie oznacza zawarcia umowy), kategoria ta nie jest objęta prowizją od sprzedaży.
D. Transakcje w kategorii "Wakacje"
Ze względu na wyjątkowy charakter Transakcji w kategorii "Wakacje" (moment zakończenia Transakcji nie oznacza zawarcia umowy), kategoria ta nie jest objęta prowizją od sprzedaży.
E. Prowizja w kategorii "Odzież, Obuwie, Dodatki"
W podkategorii "Obuwie" stawki prowizji od sprzedaży jednej sztuki Towaru wynoszą:
Cena końcowa za 1 sztukę Towaru Prowizja od sprzedaży
do 100,00 zł 6% ceny końcowej
100,01 - 1.000,00 zł 6.00 zł plus 4,50% kwoty powyżej 100,00 zł
1.000,01 - 5.000,00 zł 46,50 zł plus 2,25% kwoty powyżej 1.000,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 136,50 zł plus 0,75% kwoty powyżej 5.000,00 zł
W pozostałych podkategoriach stawki prowizji od sprzedaży jednej sztuki Towaru wynoszą:
Cena końcowa za 1 sztukę Towaru Prowizja od sprzedaży
do 100,00 zł 7% ceny końcowej
100,01 - 1.000,00 zł 7.00 zł plus 4,50% kwoty powyżej 100,00 zł
1.000,01 - 5.000,00 zł 47,50 zł plus 2,25% kwoty powyżej 1.000,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 137,50 zł plus 0,75% kwoty powyżej 5.000,00 zł
F. Prowizja w kategorii "Książki i Komiksy" oraz dla podkategorii Płyty 3D, Płyty DVD , Płyty Blu-ray, Płyty VCD w kategorii „Filmy”, podkategorii Gry na konsole, Komputerowe PC w kategorii „Gry” oraz dla podkategorii Płyty kompaktowe i Płyty winylowe w kategorii „Muzyka”
Stawki prowizji od sprzedaży jednej sztuki Towaru wynoszą:
Cena końcowa za 1 sztukę Towaru Prowizja od sprzedaży
do 100,00 zł 5% ceny końcowej
100,01 - 1.000,00 zł 5,00 zł plus 3,75% kwoty powyżej 100,00 zł
1.000,01 - 5.000,00 zł 38,75 zł plus 1,90% kwoty powyżej 1.000,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 114,75 zł plus 0,60% kwoty powyżej 5.000,00 zł
G. Prowizja w kategoriach "Komputery", „RTV i AGD” oraz „Telefony i Akcesoria”
Stawki prowizji od sprzedaży jednej sztuki Towaru wynoszą:
Cena końcowa za 1 sztukę Towaru Prowizja od sprzedaży
do 100,00 zł 5% ceny końcowej
100,01 - 1.000,00 zł 5,00 zł plus 1,90% kwoty powyżej 100,00 zł
1.000,01 - 5.000,00 zł 22,10 zł plus 0,50% kwoty powyżej 1.000,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 42,10 zł plus 0,20% kwoty powyżej 5.000,00 zł
H. Prowizja w kategoriach "Usługi"*

Ze względu na wyjątkowy charakter Transakcji w kategorii "Usługi" (moment zakończenia Transakcji nie oznacza zawarcia umowy), kategoria ta nie jest objęta prowizją od sprzedaży.

*Przez kategorie „Usługi” rozumie się:

a. Wszystkie podkategorie o nazwie „Usługi”  w ramach kategorii „Antyki i Sztuka”; „Biżuteria i Zegarki”; „Biuro i reklama”; „Delikatesy”; „Dziecko”; „Filmy”; „Fotografia”; „Gry”; „Instrumenty”; „Kolekcje”; „Komputery”; „Konsole i automaty”; „Książki i Komiksy”; „Motoryzacja”; „Muzyka”; „Odzież, Obuwie, Dodatki”; „Przemysł”; „RTV i AGD”; „Rękodzieło”; „Sport i Turystyka”; „Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski”; „Telefony i Akcesoria”; „Uroda”; „Zdrowie”;

b. Wszystkie podkategorie o nazwie „Usługi”  w ramach kategorii „Dom i Ogród” w podkategoriach:  „Budownictwo i Akcesoria”; „Ogród”; „Utrzymanie czystości”; „Wyposażenie”; „Zwierzęta” ;

c. Wszystkie podkategorie o nazwie „Meble na wymiar” w ramach kategorii „Dom i Ogród” w podkategorii „Meble” oraz podkategoria „Meble > Kuchnia > Kuchnia na zamówienie”;

 

I. Transakcje w podkategorii "Żywe zwierzęta"
Ze względu na wyjątkowy charakter Transakcji w podkategorii "Żywe zwierzęta" (moment zakończenia Transakcji nie oznacza zawarcia umowy), kategoria ta nie jest objęta prowizją od sprzedaży.
J. Prowizja w kategorii „Motocykle i quady” w podkategoriach przeznaczonych dla motocykli nowych (nie dotyczy motocykli używanych wskazanych wyżej w podpunkcie B. Części III niniejszego załącznika)
Cena końcowa za 1 sztukę Towaru Prowizja od sprzedaży
do 1000,00 zł 2% ceny końcowej
powyżej 1000,01 zł 20,00 zł plus 1% kwoty powyżej 1000,00 zł; kwota pobranej prowizji w tej kategorii maksymalnie wynosi 100,00 zł
K. Prowizja w kategorii "Delikatesy"

Prowizja w kategorii „Delikatesy” zależy od rodzaju Konta, w ramach którego działa Sprzedający i wynosi:
Prowizja od sprzedaży dla Transakcji wystawianych w ramach Konta Firma Prowizja od sprzedaży dla Transakcji wystawianych w ramach Konta zwykłego
8% ceny końcowej
(z wyjątkiem podkategorii „Kawy”, gdzie prowizja wynosi 6% ceny końcowej)
8% ceny końcowej
L. Prowizja w kategorii "Erotyka"

Prowizja w kategorii „Erotyka” zależy od rodzaju Konta, w ramach którego działa Sprzedający i wynosi:
Prowizja od sprzedaży dla Transakcji wystawianych w ramach Konta Firma Prowizja od sprzedaży dla Transakcji wystawianych w ramach Konta zwykłego
10% ceny końcowej

10% ceny końcowej
M. Prowizja w kategorii "Konsole i automaty"

Prowizja w kategorii „Konsole i automaty” zależy od rodzaju Konta, w ramach którego działa Sprzedający i wynosi:
Prowizja od sprzedaży dla Transakcji wystawianych w ramach Konta Firma Prowizja od sprzedaży dla Transakcji wystawianych w ramach Konta zwykłego
6% ceny końcowej
(z wyjątkiem podkategorii „Konsole”, gdzie prowizja wynosi 4% ceny końcowej)
6% ceny końcowej
N. Prowizja w kategorii "Fotografia"

Prowizja w kategorii „Fotografia” zależy od rodzaju Konta, w ramach którego działa Sprzedający i wynosi:
Prowizja od sprzedaży dla Transakcji wystawianych w ramach Konta Firma Prowizja od sprzedaży dla Transakcji wystawianych w ramach Konta zwykłego
6% ceny końcowej
(z wyjątkiem podkategorii Aparaty cyfrowe, Aparaty analogowe i Obiektywy, gdzie prowizja wynosi 3% ceny końcowej)
6% ceny końcowej

Część IV. Opłaty za opcje dodatkowe

1.
Wystawiając Towar Użytkownik może wybrać opcje dodatkowe pozwalające ustalić szczególny sposób prezentacji strony z opisem Transakcji i promocji Transakcji w Allegro, jak również dotyczące przebiegu Transakcji.
2.
Opłata za każdą opcję dodatkową naliczana jest w momencie rozpoczęcia Transakcji (doliczana jest do opłaty podstawowej), a w przypadku późniejszego wyboru danej opcji – w momencie jej zastosowania.
3.
W przypadku wyboru opcji "Planowane wystawienie" opłata za tę opcję dodatkową naliczana jest również w przypadku usunięcia przez Użytkownika Transakcji z listy planowanych do wystawienia. W takiej sytuacji jednak pobierana jest wyłącznie opłata za samą opcję "Planowane wystawienie" w momencie usunięcia Transakcji z listy planowanych do wystawienia, nie jest natomiast pobierana opłata za wystawienie.
4.
Opłaty za opcje dodatkowe pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym pkt. A w przypadku wszystkich Transakcji z wyjątkiem: Transakcji w kategorii "Motoryzacja" oraz Transakcji w kategorii "Nieruchomości" oraz Transakcji w kategorii "Wakacje", z zastrzeżeniem punktu 3 części II. niniejszego Załącznika nr 4.
5.
W przypadku dodania opcji dodatkowej w czasie trwania Transakcji opłata za opcje dodatkowe zostanie doliczona lub podwyższona zgodnie z niniejszym cennikiem – w momencie dodania tej opcji.
6.
W przypadku usunięcia Transakcji lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w art. 8.3. Regulaminu opłaty za opcje dodatkowe podlegają zwrotowi w wysokości pomniejszonej o kwotę proporcjonalną do czasu, przez jaki Transakcja była widoczna w Allegro.
A. Opłaty za opcje dodatkowe
Stawki opłat za opcje dodatkowe wynoszą:
Opcja dodatkowa Opłata
Dodanie opcji Kup Teraz do Transakcji licytacyjnej 0 zł
Planowane wystawienie 0,05 zł (dla Transakcji wystawionych w kategorii Delikatesy, Erotyka, Fotografia oraz Konsole i automaty   opłata nie jest pobierana)
Czas trwania Transakcji: 14 dni 2,00 zł przy równoczesnym zakupie Wyróżnienia

0,50 zł bez równoczesnego zakupu Wyróżnienia

0,00 zł  (dla Transakcji wystawionych w kategorii Delikatesy, Erotyka, Fotografia oraz Konsole i automaty)
Cena minimalna 5% ceny minimalnej, nie mniej jednak niż 5,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł
Pierwsze zdjęcie do 200 KB* Zawarta w opłacie podstawowej za wystawienie Towaru (bez dodatkowych opłat)
Każde dodatkowe zdjęcie (drugie i kolejne) do 200 KB* 0,10 zł (dla Transakcji wystawionych w kategorii Delikatesy, Erotyka, Fotografia oraz Konsole i automaty   opłata nie jest pobierana)
Pogrubienie 2,00 zł
Podświetlenie 3,00 zł
Wyróżnienie 12,00 zł w kategoriach: Filmy; Gry; Konsole i automaty; Kolekcje; Książki i Komiksy; Muzyka; Instrumenty; Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski; Rękodzieło; Antyki i Sztuka; Delikatesy; (dla Transakcji wyróżnionych ikoną "Standard Allegro" cena wynosi 6,00 zł);

19,00 zł w pozostałych kategoriach (dla Transakcji wyróżnionych ikoną "Standard Allegro" cena wynosi 12,00 zł)
Strona działu

18,00 zł w kategoriach: Antyki i Sztuka; Kolekcje; Rękodzieło; Fotografia; Konsole i Automaty; Komputery; RTV i AGD; Telefony i Akcesoria; Sprzęt Estradowy, studyjny i DJ-ski; Biżuteria i Zegarki; Odzież, Obuwie, Dodatki; Uroda; Sport i Turystyka; Delikatesy; Dom i Ogród;  Zdrowie; Dla Dzieci; Bilety; Filmy; Gry; Instrumenty; Książki i Komiksy; Muzyka; Biuro i Reklama; Przemysł;

22,00 zł w kategoriach Usługi**

Pakiet  Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie

14,99 w kategoriach Filmy; Gry; Konsole i automaty; Kolekcje; Książki i Komiksy; Muzyka; Instrumenty; Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski; Rękodzieło; Antyki i Sztuka; Delikatesy


19,99 zł w pozostałych kategoriach

* dotyczy zdjęć wprowadzonych na serwer Allegro poprzez formularz sprzedaży; zamieszczanie zdjęć z zewnętrznych serwerów jest bezpłatne.
***Przez kategorie „Usługi” rozumie się:

a. Wszystkie podkategorie o nazwie „Usługi”  w ramach kategorii „Antyki i Sztuka”; „Biżuteria i Zegarki”; „Biuro i reklama”; „Delikatesy”; „Dziecko”; „Filmy”; „Fotografia”; „Gry”; „Instrumenty”; „Kolekcje”; „Komputery”; „Konsole i automaty”; „Książki i Komiksy”; „Motoryzacja”; „Muzyka”; „Odzież, Obuwie, Dodatki”; „Przemysł”; „RTV i AGD”; „Rękodzieło”; „Sport i Turystyka”; „Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski”; „Telefony i Akcesoria”; „Uroda”; „Zdrowie”;

b. Wszystkie podkategorie o nazwie „Usługi”  w ramach kategorii „Dom i Ogród” w podkategoriach:  „Budownictwo i Akcesoria”; „Ogród”; „Utrzymanie czystości”; „Wyposażenie”; „Zwierzęta” ;

c. Wszystkie podkategorie o nazwie „Meble na wymiar” w ramach kategorii „Dom i Ogród” w podkategorii „Meble” oraz podkategoria „Meble > Kuchnia > Kuchnia na zamówienie”;

B. Opcje dodatkowe dla kategorii „Motoryzacja”
Stawki opłat za opcje dodatkowe wynoszą:
Opcja dodatkowa Opłata
Dodanie opcji Kup Teraz do Transakcji licytacyjnej 0,00 zł
Planowane wystawienie 0,05 zł
Czas trwania Transakcji: 14 dni

2,00 zł przy równoczesnym zakupie Wyróżnienia

0,50 zł bez równoczesnego zakupu Wyróżnienia w kategoriach : Chemia; Części do innych pojazdów; Części motocyklowe; Części samochodowe; Akcesoria samochodowe, Literatura; Narzędzia i sprzęt warsztatowy; Części do maszyn; Opony

2,00 bez równoczesnego zakupu Wyróżnienia w kategoriach: Inne pojazdy i łodzie; Maszyny; Motocykle i quady;  Przyczepy, naczepy; Samochody;

Cena minimalna 5% ceny minimalnej, nie mniej jednak niż 5,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł
Pierwsze zdjęcie do 200 KB* Zawarta w opłacie podstawowej za wystawienie Towaru (bez dodatkowych opłat)
Każde dodatkowe zdjęcie (drugie i kolejne) do 200 KB* 0,10 zł
Pogrubienie 2,00 zł dla kategorii : Chemia; Części do innych pojazdów; Części motocyklowe; Części samochodowe; Akcesoria samochodowe; Literatura; Części do maszyn; Opony

4,00 zł dla kategorii: Inne pojazdy i łodzie; Maszyny; Motocykle i quady; Narzędzia i sprzęt warsztatowy; Przyczepy, naczepy; Samochody;
Podświetlenie 3,00 zł dla kategorii: Chemia; Części do innych pojazdów; Części motocyklowe; Części samochodowe; Akcesoria samochodowe; Literatura; Części do maszyn; Opony

6,00 zł w kategoriach: Inne pojazdy i łodzie; Maszyny; Motocykle i quady; Narzędzia i sprzęt warsztatowy; Przyczepy, naczepy; Samochody;
Wyróżnienie 19,00 zł w kategoriach: Chemia; Części do innych pojazdów; Części motocyklowe; Części samochodowe; Akcesoria samochodowe; Literatura; Części do maszyn; Opony; (dla Transakcji wyróżnionych ikoną "Standard Allegro" cena wynosi 12,00 zł)

19,00 zł w kategoriach: Maszyny; Motocykle; Narzędzia i sprzęt warsztatowy; Przyczepy, naczepy;

24,00 zł w kategoriach: Inne pojazdy i łodzie; Samochod
Strona działu 18,00 zł w kategoriach: Chemia; Części motocyklowe; Części samochodowe; Akcesoria samochodowe; Literatura; Narzędzia i sprzęt warsztatowy; Części do maszyn; Części do innych pojazdów; Opony

29,00 zł w kategoriach: Samochody; Motocykle i quady; Inne pojazdy i łodzie; Maszyny; Przyczepy, naczepy;
Pakiet  Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie

19,99 zł w kategoriach: Chemia; Części motocyklowe; Części samochodowe;     Akcesoria samochodowe; Literatura; Narzędzia i sprzęt warsztatowy; Części do maszyn; Części do innych pojazdów; Opony;


29,99 zł w kategoriach Inne pojazdy i łodzie; Maszyny budowlane; Maszyny rolnicze; Motocykle i quady; Narzędzia i sprzęt warsztatowy; Przyczepy, naczepy; Samochody;

* dotyczy zdjęć wprowadzonych na serwer Allegro poprzez formularz sprzedaży; zamieszczanie zdjęć z zewnętrznych serwerów jest bezpłatne
C. Opcje dodatkowe w kategorii "Nieruchomości"
Stawki opłat za opcje dodatkowe wynoszą:
Opcja dodatkowa Opłata
Dodanie opcji Kup Teraz do Transakcji licytacyjnej 0,00 zł
Planowane wystawienie 0,05 zł
Czas trwania Transakcji: 14 dni 2,00 zł
Pierwsze zdjęcie do 200 KB* Zawarta w opłacie podstawowej za wystawienie Towaru (bez dodatkowych opłat)
Każde dodatkowe zdjęcie (drugie i kolejne) do 200 KB* 0,10 zł
Pogrubienie 5,00 zł
Podświetlenie 9,00 zł
Wyróżnienie 29,00 zł
Strona działu 39,00 zł
Pakiet  Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie
29,99 zł
* dotyczy zdjęć wprowadzonych na serwer Allegro poprzez formularz sprzedaży; zamieszczanie zdjęć z zewnętrznych serwerów jest bezpłatne
D. Opcje dodatkowe w kategorii "Wakacje"
Stawki opłat za opcje dodatkowe wynoszą:
Opcja dodatkowa Opłata
Dodanie opcji Kup Teraz do Transakcji licytacyjnej 0,00 zł
Planowane wystawienie 0,05 zł
Czas trwania Transakcji: 14 dni 2,00 zł przy równoczesnym zakupie Wyróżnienia

0,50 zł bez równoczesnego zakupu Wyróżnienia
Pierwsze zdjęcie do 200 KB* Zawarta w opłacie podstawowej za wystawienie Towaru (bez dodatkowych opłat)
Każde dodatkowe zdjęcie (drugie i kolejne) do 200 KB* 0,10 zł
Pogrubienie 4,00 zł
Podświetlenie 9,00 zł
Wyróżnienie 29,00 zł
Strona działu
39,00 zł
Pakiet  Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie 29,99 zł
* dotyczy zdjęć wprowadzonych na serwer Allegro poprzez formularz sprzedaży; zamieszczanie zdjęć z zewnętrznych serwerów jest bezpłatne

Część V. Opłaty za inne funkcjonalności

A. Rozbudowane Statystyki Sprzedaży1.
Usługa Rozbudowane Statystyki Sprzedaży polega na udostępnieniu Użytkownikowi w zakładce Moje Allegro > Moja sprzedaż > Usługi dla Sprzedających: Ustawienia statystyk  w następującym zakresie: podsumowania dotyczące sprzedaży na Koncie Użytkownika, najczęściej wyszukiwanych przedmiotów w Allegro, danych dotyczących Ofert, Cen i Sprzedających dla zbioru jednorazowo obejmującego nie więcej niż 5000 Transakcji jednoprzedmiotowych w trybie licytacji lub Transakcji wieloprzedmiotowych w trybie Kup teraz zakończonych w ciągu ostatnich 8 tygodni. Za korzystanie z Rozbudowanych Statystyk Sprzedaży pobierana jest opłata w formie 30-dniowego abonamentu.

2.
Abonament za każde 30 dni korzystania z Rozbudowanych Statystyk Sprzedaży wynosi 4,50 zł.

3.
Rabat na abonament za Rozbudowane Statystyki Sprzedaży jest udzielany w przypadku opłacenia z góry opłaty abonamentowej na 90, 180 lub 360 dni i wynosi:
Abonament Rabat Opłata po rabacie
Na 90 dni 5 % 12,83 zł
Na 180 dni 10 % 24,30 zł
Na 360 dni 20 % 43,20 zł

Część VI. Rozliczenia

A. Rozliczenia należności
1.
Dla każdego Użytkownika rozliczenia prowadzone są oddzielnie dla każdego Konta.
2.
Zarządzanie rozliczeniami Użytkownika odbywa się po zalogowaniu.
3.
Każdy Użytkownik ma wgląd w stan rachunku (naliczonych opłat i prowizji oraz wysokości zwrotów tj. salda rozliczeń) za trzy okresy rozliczeniowe z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu Użytkownik może uzyskać powyższe dane na żądanie skierowane do Grupy Allegro za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stosownej stronie Allegro.
4.
Z zastrzeżeniem pkt. 5 Użytkownik zobowiązany jest po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego do 14 dnia następnego miesiąca uregulować należność na rzecz Grupy Allegro. Użytkownik może nie dokonywać wpłaty, jeżeli na koniec danego miesiąca kwota należna do zapłaty wynosi mniej niż 10,00 zł; w takim przypadku Użytkownik dokonuje wpłaty łącznej należności po zakończeniu miesiąca, w którym naliczone opłaty i prowizje wynosić będą co najmniej 10,00 zł. Jednakże na żądanie Grupy Allegro Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty należności we wskazanym terminie również w przypadku, gdy jego saldo nie osiągnęło poziomu 10,00 zł.
5.
Użytkownicy otrzymujący faktury zobowiązani są do uiszczenia należności wykazanej w tej fakturze bez względu na jej wysokość. Niezależnie od wystawionej faktury, Użytkownik otrzymuje na koniec miesiąca pocztą elektroniczną informację o wysokości kwoty należnej do zapłaty.
6.
Nieuiszczenie należności w wymaganym terminie może skutkować częściowym bądź całkowitym pozbawieniem funkcjonalności Konta Użytkownika. W takim przypadku warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności Konta jest niezwłoczne uregulowanie wszystkich należności wobec Grupy Allegro, nawet jeśli termin ich płatności jeszcze nie nastąpił.
7.
Wpłat na rzecz Grupy Allegro dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy przypisany do danego Konta. Szczegóły płatności dostępne są po zalogowaniu.
B. Nadpłaty
1.
W przypadku nadpłaty dotyczącej danego Konta, Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu tej nadpłaty, korzystając z odpowiedniego formularza, z zastrzeżeniem, że nadpłata na Koncie w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet aktualnie naliczonych opłat i prowizji oraz ewentualnego zadłużenia na innych Kontach danego Użytkownika.
2.
Nadpłata zwracana jest przelewem na podany przez Użytkownika rachunek bankowy, a w przypadku braku rachunku bankowego, przekazem pocztowym według danych rejestrowych Użytkownika.
3.
Zwrot nadpłaty zostanie każdorazowo pomniejszony o 5% opłaty manipulacyjnej, liczonej od kwoty nadpłaty o jaką wnioskuje Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt.4 poniżej.
4.
Środki pochodzące z wpłat związanych z promocjami Grupy Allegro i Partnerów nie podlegają zwrotowi, a także nie są wliczane do kwoty nadpłaty, o jaką wnioskuje Użytkownik i mogą jedynie być w całości wykorzystane do uregulowania przyszłych zobowiązań wynikających z wystawiania przedmiotów w ramach Serwisu Allegro.
5.
Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt. 3 nie jest pobierana w przypadku, gdy zwracana nadpłata powstała z przyczyn leżących po stronie Grupy Allegro.
6.
W przypadku, gdy zwrot nadpłaty na Koncie łączy się z wystawieniem faktury korygującej dla Użytkownika, warunkiem jego dokonania jest odesłanie przez Użytkownika, na adres siedziby Grupy Allegro, kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.
C. Zmiany wysokości opłat i prowizji
1.
Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.
2.
Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat i prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.
D. Faktury
1.
Użytkownicy inni niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (Użytkownicy Konta Firma) w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu do faktur. Dane do faktur musza być zgodne z danymi podanymi w ustawieniach danych Allegro, a w przypadku kont firmowych dane podane do faktur muszą być zgodne z danymi firmy podanymi w ustawieniach konta. Faktury za kolejne miesiące będą wystawiane automatycznie bez konieczności powtarzania czynności wskazanych w zdaniach poprzednich – aż do złożenia przez Użytkownika rezygnacji z otrzymywania faktur. Użytkownikom – osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.
2.
Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska oraz wypełnić formularz dostępny na stronie Moje Allegro > Rachunki > Faktury. Dokumenty potwierdzające rejestrację podatnika oraz dane podane w formularzu poddawane są weryfikacji.
3.
Faktury za dany miesiąc obejmują należności naliczone w tym miesiącu i wystawiane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.
4.
Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie. W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa tylko w przypadku przekształcenia firmy lub innej formy następstwa prawnego. Zmiana następuje po weryfikacji dokumentów potwierdzających następstwo prawne.
5.
Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
6.
Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
7.
Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
a.    edycję treści dokumentu,
b.    komentowanie,
c.    wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
d.    montaż dokumentu,
e.    kopiowanie zawartości dokumentu,
f.    wydzielanie stron.
8.
Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 7 i 8 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej..
9.
Użytkownik w każdej chwili może cofnąć akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, zaznaczając odpowiednie pole w panelu administracyjnym swojego Konta. Jako cofnięcie akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej uznaje się również:
a. rezygnację z otrzymywania faktur VAT, dokonaną przez Użytkownika po zalogowaniu na jego Konto (zamknięcie konta fakturowego),
b. złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez którąkolwiek ze stron.
10.
Użytkownik, który cofnął akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, może ponownie dokonać akceptacji, zaznaczając odpowiednie pole w panelu administracyjnym swojego Konta.
11.
Akceptacja na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej jak i cofnięcie akceptacji wywołują skutek od chwili ich dokonania.
12.
Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.  
13.
Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury w formie papierowej, pomimo dokonania przez Użytkownika akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej.
14.
Faktury przesłane (udostępnione) Użytkownikowi w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat od ich wystawienia.

Część VII. Procedura zwrotu prowizji

1.
W przypadkach uznanych za uzasadnione Allegro może zwrócić Sprzedającemu prowizję (odstąpić od poboru prowizji naliczonej).
2.
W celu otrzymania zwrotu prowizji Sprzedający powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stosownej stronie Allegro, w terminie 45 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.
3.
W wyjątkowych przypadkach Grupa Allegro może rozpatrzyć wnioski dotyczące zwrotu prowizji Sprzedającemu po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, jednakże nie później niż po upływie 90 dnia od chwili zawarcia umowy sprzedaży.