Chlorek amonu, Salmiak, NH4CL 5kg Szybka Wysyłka (7061775584)

zakończona
34,50 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Dostawa
 • Przesyłka kurierska 16,00 zł
 • Przesyłka kurierska pobraniowa 22,00 zł
 • lokalizacja: Szamotuły, Polska
 • czas wysyłki: 24 godziny

opis

NH4Cl

Czystość: 99,50 %

CAS: 12125-02-9

Gęstiśc: 1,53 g/cm3

Rozpuszczalnośc

w wodzie: 28,3 g / 100g

Masa molowa =53,49g/mol

Postać: białe kryształy

Zastosowanie:

oczyszczanie grotów i powierzchni metali w lutownictwie, dodatek w przemyśle chemicznym i spożywczym E510.

Wysyłka

Koszt kurier 16 zł przesłki do 30kg

Pobranie kurier 22 zł

(Min. 20 pozytywnych komentarzy)

Kupując więcej przedmiotów płacisz za przesyłkę jednego.

Kontakt

EasyChem

ul. Zamkowa 7A

64-500 Szamotuły

tel. +48 694 548 232


NIP: PL7871389105


KONTO


BGŻ S.A. o./Szamotuły
Konto PLN:

19 2030 0045 1110 0000 0092 2330

CHLOREK AMONU,

SALMIAK,

NH4CL

Cena 34,50 za 5kg

Aukcja dotyczy 1 opakowania 5 kg.
Opakowanie: woreczek PE

W cenie 18 zł możemy dostarczyć do 30kg w dowolne miejsce w kraju-Kurier.

Realizacji zamówienia podejmujemy się następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty.

Termin realizacji 1 do 3 dni roboczych. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

Polecamy również inne odczynniki dostępne na naszych aukcjach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 694 548 232

Zobacz także...
Dostawa i płatność
od 16,00 zł

Lokalizacja: Szamotuły, Polska

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka
16,00 zł
kolejna sztuka
13,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
2 dni robocze

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Przesyłka kurierska pobraniowa
pierwsza sztuka
22,00 zł
kolejna sztuka
16,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
2 dni robocze

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT
Reklamacja
2 lata

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

Easychem - Antoria Chemie s.c.
Zamkowa 7
64-500 Szamotuły
Dodatkowe informacje

  

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z podaniem przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem  bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 

3. W celu wykonania prawa odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in.: e-mailem na adres: sklep@easychem.pl lub pocztą na adres: EasyChem – Antoria Chemie s.c., ul. Zamkowa 7, 64-500 Szamotuły.      

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta  jest wyłączone w przypadku:

- świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w  pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i  które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają       nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły,  ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: EasyChem – Antoria Chemie s.c., ul. Zamkowa 7, 64-500 Szamotuły.
 2. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 5. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.

 1. Jeżeli towar ma wadę Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. - żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
       Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób  wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby  nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z  chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

Reklamacje

Zawiadomienie o niezgodności produktu z Umową  sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@easychem.pl lub też pisemnie na  adres: EasyChem – Antoria Chemie s.c., ul. Zamkowa 7, 64-500 Szamotuły. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty  wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych/nicku – ułatwi to i  przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 2. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać  wraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: EasyChem – Antoria Chemie s.c., ul. Zamkowa 7, 64-500 Szamotuły. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

O sprzedającym
EasyChem
99,0%
kupujących poleca tego sprzedającego

504

 

4

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

5,0

Czas wysyłki

4,9

Koszt wysyłki

4,9

Obsługa kupującego

4,9

Dane firmy

Kontakt

Pozostałe informacje

email: sklep@easychem.pl staramy się odpowiedzieć na wszystkie @ w ciągu 24 godzin
telefon: 726-397-077 telefon czynny od poniedziałku do piątku 8:00-16:00
Numer oferty:7061775584
Zgłoś naruszenie zasad