BOROWY - IGNACY CHODŹKO ARTYZM UMYSŁOWOŚĆ 1914 (6541494541)

zakończona
39,99 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

  • język: polski
  • data wydania: 1914
  • waga (z opakowaniem): 0.30 [kg]
T R E Ś Ć.
Str.
Wstęp...............­............... 1
I. Pierwsze próby twórcze. — Wiersze w manierze klasycznej. —
Artykuliki Szubrawskie. — Aforyzmy moralne. — Powiastki różnych typów. — Szukanie formy............ 3
II. Rzut oka na rozwój romansu realistycznego (obyczajowego)
na Zachodzie Europy w w. XVIII. — Scott i element histo-ryczności w romansie. — Powstanie powieści realistycznej (obyczajowej) w Polsce. Jej oryginalna forma, na tradycyi pamiętnikarstwa oparta (z przed r. 30.). — Troski o swoj-skość i o przekazanie pamiątek w literaturze po r. 30. — Krytyka literacka po r. 30. o powieści. — Renesans formy pamiętnikowej przed r. 40................ 6
III. Jan Chodźko, najwcześniejszy przedstawiciel powieści pa-
miętnikowej po r. 30. — Treść i artyzm jego powiastek. — Jego stanowisko w dziejach powieści polskiej ...... 14
IV. Ignacego Chodźki systemat3rczna twórczość. Jej geneza
(przykład Jana Chodźki, przejęcie się poezyą Zaleskiego). — Charakter zasad kompozycyjnych w jego utworach. (A) Powiastki ze wspomnień. (B) Powieść stylizowana o strukturze romansu awanturniczego. (C) Powiastki o tendenoyi religijnej. (D) Powieści historyczne. — Zasadnicza forma pisarska Chodźki.............­........ 22
V. Ludzie u Chodźki. — (1) Wczesne manekiny i karykatury.
Późniejsze charaktery realistycznie kreślone. Ich wewnętrzne podobieństwo i indywidualne różnice. — Szlachta XVIII i pocz. XIX w. — Magnaci. — »Nowi ludziew, wychowańcy wieku oświecenia. — Charaktery »niezwvkłe« powieści historycznych. — Żydzi. — Lud. — Kobiety. — (2) Metoda charakterystyki. — (3) Opisy powierzchowności i kostyumu. 31
Str.
VI. Przedstawienie rzeczy. Pierwiastki objektywne.
Wykończenie oddzielnych scen. — Umiejętność narracyi. — Iluzya szybkości. — Efekty akustyczne i malarskie. — Cha-rakterystyczność dykcyi. — Dyalog. — Naturalność toku opowiadań i rozmów. — Ubóstwo analizy wewnętrznej. — Schematy psycho-fizyologiczne­. — Mimika. — Tło realno-obyczajowe...­.................. 43
VII. Przedstawienie rzeczy. Pierwiastki subjekty-
wne. Sposób opowiadania. Charakterystyki bezpośrednie. Uwagi autorskie. Zaznaczanie kontrastów i wartości symbolicznych. — Parabazy. — Wylewy liryczne. »Bezsilność pióra«. Apostrofy do czytelników. Roztkliwienie. — Momenty dramatyczne. — Humor i komizm (nieliczne objawy humoru śubjektywnego; komiczne charaktery; komizm sy-tuacyi; anegdoty i koncepta słowne). — Stosunek do natury. Opisy. — Porównania..........­..... 54
VIII. Poglądy Chodźki. — Literackie (na cele twórczości; na
romantyzm; na W. Scotta; na sposób traktowania przeszłości w romansie). — Historyczne (na przeszłość polska). — Religijno-moralne. — Zapatrywania na spółczesność. — Mądrość życiowa. — Poglądy społeczne (o żydach i chłopach). — Polityczne. — Błyski frazeologii przedpozytywi-styczn­ej..................­........ 66
IX. Próba charakterystyki ogólnej człowieka i pisarza.
Portret. — Inteligencya. — Wola. — Uczuciowość. — Ideał życiowy (spokój, religijność, legitymizm). — Usposobienie. — Wyobraźnia. — Talent. — Sposób tworzenia. —
Pewne momenty stylu...............­.... 78
Powiązania historyczno-literack­ie twórczości Chodźki...... 85
Przypiski i ekskursy ....................­.. 91
Indeks..............­................ 130
INDEKS.
(Liczby oznaczają stronice. Gwiazdkami oznaczono autorów opracowań. W nawiasach -stronice, na których wzmiankowane są dzieła bez wymienienia nazwisk autorów)*


Aleksander I., 14, 21, 74, 75. Aleksander II., 75, 76, 82. Arnaud, 96. August II., 29.
Balzac, 83.
Beaumarchais, 41.
Berent, (99).
Bernatowicz, 96, 107, (113), 115,
122, 125.
Białopiotrowiczowa, 100. *Bieliński, 92. Bratkowski, 107. Bujnicki, 10, 105.
Cervantes, 25.
Chateaubriand, 27.
"Chmielowski, 91.
•Chodźko Dominik, 98.
Chodźko Jan, 10, 13, 14—21, 23, 25, 40, 46, 48, 52, 54, 85, 98, 99, 100, (101), 103, 104, 108, 111, 114, 116, 117, 120, 124.
*Choiński 119.
Chomiński, 36, 8H.
Claude-Lorraine, 62.
Congreve, 118.
Czajkowski, 114, 115, 117, 126,
127.
Czartoryski 35. Czeczot, 81. Czerniawski, 75. Czyński, 115.
*Dibelius, 2, 29, 91, 93, 94, 105. Dickens, (26). *Dobrzycki, 128, 129. Domeyko, 127. Dycalp, 105, 100, 120.
*Fendi, 127. Fenelon, 96, Fielding, 5, 7, 8, 25, 39, 56, 57, 59,
86, 87, 92, 95, 118. Flaubert, 51, 84. Fredro, 12, 94. *Fiirst, 94, 95, 118.
Genlis, 94. Gliicksberg, 97.
Godebski, 106, 108, 121, 123, 127. Goldsmith, 8, 28, 87. Grabowski, 13, 28, 42, 62, 83, 85, 98, 115, 126, 127.
*Gubrynowicz, 95. Giintherówna, 78, 81, 128.
*Hennequin, 1. *Heinrich, 119. Herder, 8. *Hettner, 94. Hugo 8.
Jan Kazimierz, 70. "Jankowski Cz., 63, 128. Jaraczewska, 11, 13, 40, 45, 99,
106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 124, 125, 127.
Jasiński, 107, 124.
Jezierski, 55, (100), (114), 118, 121.
'Jordan, 95.
*Kawczyński, 94.
Kirkor, 76.
Rlaczko, 75, 77, 84.
Kock de, 94.
Korsak, 81.
Korzeniowski, 44, 48, 80, 91, 106,
107, 110, 111, 116, 117. Kossak, 46. Kossakowski, 120. Kościałkowska, 92, lid, 127. Kośmiński, 10, 96, 118, 124. Krajewski, 55, 100, (102), (105),
(lOfi), (108), 112, 114, 118, 120,
121, (122), (127). Krasicki, (12), 13, (16), 21, 28, 68,
(99), 101, (105), 106, (108), (111),
(112), (114), (117), (118), 120,
121, 127. Krasiński, 40, 41, 51, 100, 103, 107,
109, 111, 112, 113, 114, 115, 117;
124, 125, 127. Kraszewski, 33, 40, 45, 46. 48, 51,
52, 57, 62, 80, 93, 94, 98, 99, Io5,
106, 107, 109, 110, 112, 113, 114,
115, 117, 119, 120, 125, 126, 127. Kropiński, 122.
La Bruyóre, 0. *Lalo, 120, 121. Lavater, 40, 10S, 109. *Le Breton, 93, 94, 130. Lesage, 5, 7, 8, 87. *Librowicz, 128.
'Mann, 98, 104, 105.
Marivaux, 87.
Marmontel, 11.
Massalski, 20, 103, 106, 111, 115,
116, 117.
Matuszewicz, 35. Mickiewicz A., 12, 37, 75, (80), 88,
130. Mickiewicz Ign., (100), 106, (108),
120.
'Milukow, 128. Monitor, 9, 104. Montestjuieu, 8. Morawski, 49. •Morillot, 94. Mostowska, 45, 55, 106, 107, (108),
(112), 114, 118, 121, (122), 125,
127.
Nakwaska, 20, 96, 100, 103, 107, (112).
*Nowicki, 102.
Niemcewicz, 9, 13, (15), 19, 21, 46, 85, 95, (96), 97, 98, 99, (100), 102, 106, (108), 109, 110, (111), 113, (115), (120), 123, 124, 125, 127.
Odyniec, 81, 92, 104, 128 *On"mański, 95.
Pan Unterlejtnanł Wojciech, 11, 20, 52, 102, 107, 111, 117, 119.
Paweł I., 75.
Pawłowski, 11, 93, 95, 97, 102, 105, 106, 108, 112, 118, 120.
Pigault-Lebrun, 5, 25, 31, 86, 87, 92, 93, 94, 120.
'Plenkiewicz, 84, 128.
*Pług, 119.
Podróżni] w Poczajowie, 122.
Poi, 128.
Polak w Paryżu, 105, 108, 114, 120.
Prevost, 56, 87, 118.
PrzecławsUi, 94.
*Przyborowski, 77.
Radziwiłł Karol, 15, 16, 29, 35, 49,
116.
Rasyn, 36. Rautenstrauchowa, 45, 107, (112),
119.
*Rettinger, 115. Rękopis z Ostatnich Lat XVIII, w.,
10, 12, 21. Rzewuski, 10, 13, 24, 28, 35, (36),
44, 48, 49, (51), (83), 85, (97), 99,
106, (107), 110, 111, 113, 115, 116,
117.
Scott, 7, 10, 11, 28, 29, 36, 40, 46, 67, 79, 85, (86), 95, 96, (97), 98,
105, 111, 114, 117, 118. Scribe, 14.
Skarbek, 5, 11, 12, 13, 59, 93, 95, 96, 97, 99, (100), 102, 105,
106, 107, 108, 112, (113), 115, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 127.
Skomorowski, 55, 107, 114, 118,
(119), 122. Słowacki, 8.
Smollett, 7, 8, 25, 39, 87, 94. Stanisław August, 70, 92. Steele, 6, 26.
Stendhal, 8.
Sterne, 5, 7, 24, 26, 56, 59, 87, 92,
93, 100, 117, 118, 119. *Studnicki, 127. Styczyński, 55, 114, 115, 122. *Syrokomla, 75, 91, 92, 104, 119,
128. *Szyjkowski, 95.
ze Świsłoczy Jan, v. Chodźko.
Tańska, 9, 13, 21, 85, (100), 107,
(108), (111), (112), 117, 120. Teniers, 46. Turgieniew, 51. Tyzenhauz, 15.
Ujejski, 77. Vigny de, 8.
Wazgird, 120.
Wężyk, (96), 97, 102, 107, 124.
Wirtemberska ks., (100), (106),
(107), (108), (112), (117), (119),
121, 122, (127).
*Wojciecho\vski, 99, 100, 112, 122. Wolter, 106.
"Wołodkowicz, 36, CO, 105. Wypis z księgi kupionej na Ło-
toczku, 9, 15.
Zaleski Bohdan, 21, 22, 56. *Załeski Br., 75, 127.
Żeromski, 112. Żukowski, 75.

WIELKOŚĆ 23X15CM,MIĘKKA OKŁADKA,LICZY 132 STRONY.

STAN
:OKŁADKA DB/DB-,BLOK KSIĄŻKI NIE JEST PRZYCIĘTY DO RÓWNA,STRONY SĄ POŻÓŁKŁE,POZA TYM STAN W ŚRODKU DB
.

KOSZT WYSYŁKI WYNOSI 5 ZŁ - PŁATNE PRZELEWEM /PRZESYŁKA POLECONA EKONOMICZNA + KOPERTA BĄBELKOWA.W PRZYPADKU PRZESYŁKI POLECONEJ PRIORYTETOWEJ PROSZĘ O DOPŁATĘ W WYSOKOŚCI 3ZŁ.KOSZT PRZESYŁKI ZAGRANICZNEJ ZGODNY Z CENNIKIEM POCZTY POLSKIEJ / .


WYDAWNICTWO GEBETHNER I WOLFF KRAKÓW 1914.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI AUKCJI,NR KONTA BANKOWEGO ITP.ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE "O MNIE" ORAZ DOŁĄCZONE SĄ DO POWIADOMIENIA O WYGRANIU AUKCJI.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KUPNA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZEDSTAWIONYMI NA STRONIE "O MNIE"

NIE ODWOŁUJĘ OFERT KUPNA!!!

ZOBACZ INNE MOJE AUKCJE

ZOBACZ STRONĘ O MNIE

wysyłka gratis
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
    • GETIN NOBLE BANK S.A. 86 1560 1137 2108 1200 9930 0002
płatność z góry
maksymalnie w paczce
List polecony ekonomiczny 5,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
dodatkowe informacje