BMW E 90 LUSTERKO PRAWE I LEWE EUROPA (6912184616)

do wyczerpania przedmiotów

parametry

  • stan: używany
  • faktura: Nie wystawiam faktury
  • typ samochodu: samochody osobowe
  • waga (z opakowaniem): 3 [kg]
  • strona zabudowy: lewe, prawe

opis

Przedmiotem aukcji jest :

BMW E 90 lusterko prawe i lewe Europa

W naszej ofercie znajdą państwo wszystkie rodzaje lusterek do BMW

Sedan, Coupe

Cena za lusterko : 400 zł

Przy zamówieniu prosimy o kontakt telefoniczny i potwierdzenie dostępności towaru

Klikając "Kup Teraz" prosimy o podanie informacji które lusterko Państwa interesuje.

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
przybliżony czas realizacji
Odbiór osobisty po przedpłacie
pierwsza sztuka:
0,00 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
-
przybliżony czas realizacji:

Płatności

Faktura

Nie wystawiam faktury

Reklamacja

1 rok

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok (dla firm rękojmia wyłączona)

Adres do reklamacji

P.H.U Piotr Wyrwich
maziarze 15
27-300 Lipsko
Dodatkowe informacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty doręczenia mu Towaru, i w tym terminie zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadliwości towaru i zgłoszonym w związku z tym żądaniu. 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 3. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu. 4. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@bmwlipsko.pl, lub w formie pisemnej na adres: 27-300 Lipsko ul. 1-go maja 6 za pośrednictwem operatora pocztowego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. 7. W przypadku uznania reklamacji Klienta za zasadną – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na wolny od wad, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem reklamował Towar i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za nieuzasadnione. 9. Gwarancja rozruchowa 30 dni obejmuje 14 (czternaście) dni na zwrot towaru oraz dodatkowe 16(szesnaście) dni na dostęp do odpłatnej usługi serwisowej w naszej firmie. Koszt usługi w serwisie ustalany jest indywidualnie i uwzględnia rabat 10% na rzecz "Gwarancja rozruchowa 30 dni".

Zwroty

14 dni

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

P.H.U Piotr Wyrwich
maziarze 15
27-300 Lipsko

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, zrzekając się zwrotu kosztów wysyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni. 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres siedziby Sprzedawcy: 27-300 Lipsko, ul. 1-go maja 6, za pośrednictwem operatora pocztowego, pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@bmwlipsko.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 3. Wskazany w ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). W szczególności w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do: a) mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, itp.) lub b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku wadliwości Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.). 5. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od mowy. 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 8. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnymi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: 27-300 Lipsko, ul 1-go maja 6 9. Koszt opakowania i odesłania Towaru w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie ponosi Kupujący 10. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonania zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.