1kV miernik rezystancji izolacji DT-5505 CEM (6950506316)

zakończona

parametry

 • stan: nowy
 • faktura: Wystawiam fakturę VAT

opis

Wszystkie oferowane
produkty są
fabrycznie nowe
i objęte gwarancją
TOMTRONIX
ul. Jurczyńskiego 34
92-306 Łódź
tel.: 42 676 0633,
fax: 42 674 7455
tomtronix@tomtronix.pl
Przedmiotem aukcji jest
1kV miernik rezystancji izolacji
(megaomomierz)
DT-5505
firmy CEM

(miernik rezystancji izolacji z napięciami 125V/250kV/500kV/1kV­)

Cechy szczególne

Megaomomierz DT-5505 jest przyrządem niezwykle pomocnym podczas badania instalacji elektrycznych. Wykonując badania izolacji, może zapewnić napięcia pomiarowe 125V, 250V, 500V oraz 1000V oraz na każdym zakresie może dostarczyć prąd powyżej 1mA zapewniający szybkie naładowanie pojemności izolacji.

Posiada funkcję automatycznej zmiany podzakresów, potrafi mierzyć rezystancje do 4000MΩ z rozdzielczością 1kΩ. Te charakterystyki są zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa CE.

 • Do wyboru cztery napięcia pomiarowe rezystancji izolacji 125V, 250V, 500V, 1000V
 • Automatyczne rozładowanie pojemności w celu dodatkowej ochrony użytkownika.
 • Wykrywanie obecności napięcia na badanym obiekcie i wstrzymanie pomiaru izolacji, jeżeli zostanie wykryte napięcie o wartości >30V.
 • 1mA prąd pomiarowy na zakresach MΩ przy napięciu znamionowym
 • Pomiar ciągłości prądem 200mA
 • Pomiar rezystancji do 400Ω
 • Pomiar napięcia DC do 1000V
 • Pomiar napięcia AC do 750V
 • Funkcja rejestracji MIN/MAX oraz Data Hold
 • Wygodny obrotowy przełącznik wyboru funkcji pomiarowej
 • Spełnianie norm bezpieczeństwa IEC61010-1 CAT III 1000V.
 • Duży podwójny wyświetlacz LCD ze skalą analogową i z podświetleniem pozwalającym na pracę w warunkach słabego oświetlenia.
 • Funkcja blokowania pomiaru dla ułatwienia obsługi
 • Futerał ułatwiający transport

Widok przyrządu DT-5505 podczas pomiarów Zestaw w futerale transportowym

Dane techniczne

Pomiar rezystancji izolacji
Napięcie na zaciskach Zakres Rozdzielczość Dokładność Prąd pomiarowy Prąd zwarcia
125V
(0% do +10%)
0,125 ÷ 4,000MΩ 0,001MΩ ±(2%+10) 1mA przy obc.
125kΩ
≤1mA
4,001 ÷ 40,00MΩ 0,01MΩ ±(2%+10)
40,01 ÷ 400,0MΩ 0,1MΩ ±(4%+5)
400,1 ÷ 4000MΩ 1MΩ ±(5%+5)
250V
(0% do +10%)
0,250 ÷ 4,000MΩ 0,001MΩ ±(2%+10) 1mA przy obc.
250kΩ
≤1mA
4,001 ÷ 40,00MΩ 0,01MΩ ±(2%+10)
40,01 ÷ 400,0MΩ 0,1MΩ ±(3%+5)
400,1 ÷ 4000MΩ 1MΩ ±(4%+5)
500V
(0% do +10%
0,500 ÷ 4,000MΩ 0,001MΩ ±(2%+10) 1mA przy obc.
500kΩ
≤1mA
4,001 ÷ 40,00MΩ 0,01MΩ ±(2%+10)
40,01 ÷ 400,0MΩ 0,1MΩ ±(2%+5)
400,1 ÷ 4000MΩ 1MΩ ±(4%+5)
1000V
(0% do +10%)
1,000 ÷ 4,000MΩ 0,001MΩ ±(3%+10) 1mA przy obc.
1MΩ
≤1mA
4,001 ÷ 40,00MΩ 0,01MΩ ±(2%+10)
40,01 ÷ 400,0MΩ 0,1MΩ ±(2%+5)
400,1 ÷ 4000MΩ 1MΩ ±(4%+5)

Pomiar napięcia AC (40 ÷ 400Hz)
Zakres Rozdzielczość Dokładność Impedancja wejściowa Wytrzymałość
750V 1V ±1,2% odczytu ±10cyfr 10MΩ 750Vrms

Pomiar napięcia DC
Zakres Rozdzielczość Dokładność Impedancja wejściowa Wytrzymałość
1000V 1V ±0,8% odczytu ±3cyfry 10MΩ 1000Vrms

Pomiar ciągłości
Zakres Rozdzielczość Zakres pomiaru Max napięcie rozwarcia Wytrzymałość
•))) 0,01Ω; rezystancja ≤35Ω 5,8V 250Vrms
Prąd zwarcia ≥200mA

Pomiar rezystancji
Zakres Rozdzielczość Dokładność Max napięcie
rozwarcia
Wytrzymałość
40,00Ω 0,01Ω ±(1,2% + 3) 5,8V 250Vrms
400,0Ω 0,1Ω

Dane ogólne
Wyświetlacz LCD podwójny z linijką analogową
Szybkość odświeżania 2,5 odczyty na sekundę
Normy bezpieczeństwa IEC 61010-1
Stopień zapylenia 2
Wysokość do 2000m
Do użytku w pomieszczeniach
Zasilanie DC9V: 1,6V szt. 6 typu AA
Warunki pracy 0° ÷ 40°C; <80%RH
Warunki magazynowania -10° ÷ 60°C; <70%RH
Wymiary 200 x 92 x 50mm
Waga około 700g (z bateriami)

Akcesoria

Akcesoria na wyposażeniu
Nazwa towaru
Przewody pomiarowe
Sztywny futerał transportowy
Instrukcja obsługi w języku polskim
Reklamacja
2 lata

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
dla firm rękojmia wyłączona

Adres do reklamacji

Tomtronix
Jurczyńskiego 34
92-306 Łódź
Dodatkowe informacje

Opis procedury reklamacyjnej: 


 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem tomtronix@tomtronix.pl lub w formie pisemnej na adres Tomtronix, 93-306 Łódź, ul. Jurczyńskiego 34. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego; - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,  - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację 
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Zwroty
14 dni

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Tomtronix
Jurczyńskiego 34
92-306 Łódź

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: tomtronix@tomtronix.pl. 

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: Tomtronix, 92-306 Łódź, ul. Jurczyńskiego 34. 


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): 

Tomtronix, 92-306 Łódź, ul. Jurczyńskiego 34 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . 

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 

Login Allegro: [login kupującego] 

Adres: [adres kupującego] 

Data: [data odstąpienia od umowy] 

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 


Brak odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 • zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; 
 • w przypadku, gdy towar nosi ślady użytkowania; 
 • w której przedmiotem jest towar importowany na indywidualne zamówienie

O sprzedającym
Tomtronix_sc

Dane firmy

Kontakt

 • 42 676 0633
poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Firma TOMTRONIX to wiodący dostawca aparatury pomiarowej dla energetyki i telekomunikacji. Firma powstała w 1990 i początkowo była producentem aparatury pomiarowej. W kolejnych latach firma przekształciła się w importera i dystrybutora przyrządów renomowanych wytwórców. Obecnie oferyjemy szerokie spektrum aparatury pomiarowej od specjalizowanych przyrządów dla energetyki po popularne mierniki dla elektroników.

Naszą misją jest dostarczenie Państwu markowych, o jak najlepszych parametrach i doskonałej jakości przyrządów. Dzięki doświadczonej kadrze inżynierów, zapewniamy pełne i fachowe wsparcie nie tylko w fazie zakupów, ale również opiekujemy się klientami w trakcie użytkowania zakupionej aparatury. Chętnie służymy na co dzień poradami odnośnie eksploatacji przyrządów oraz prowadzimy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Prowadzimy serwis wszystkich oferowanych przez nas produktów. 

Posiadamy laboratorum, wyposażone w najnowocześniejsze kalibratory, w którym możemy wykonać wzorcowania przyrządów elektrycznych.

Pozostałe informacje

TOMTRONIX ul. Jurczyńskiego 34 92-306 Łódź T: 42 676 0633 F: 42 674 7455 tomtronix@tomtronix.pl Numer konta dla przelewu tradycyjnego: 12 1140 2017 0000 4502 0368 8033