1550mAh 14.8V 95C TATTU R-Line Gens Ace (6483228273)

do wyczerpania przedmiotów
cena kup teraz
184,90 zł
z 34 sztuk
Koszty dostawy
 • Przesyłka kurierska 14,00 zł
 • Przesyłka kurierska pobraniowa 22,00 zł
 • lokalizacja: legionowo
 • czas wysyłki: 24 godziny
 • stan: nowy

Gajg

Cena, która zaskakuje. Obsługa, którą zapamiętujesz. Jakość, która zdumiewa.

Kontakt:503 088 524sklep@gajg.pl
Galeria


1550mAh 14.8V 95C TATTU R-Line Gens Ace

W promocyjnej cenie: 184,90 zł.

Akumulator LiPo Gens Ace 1550mAh 14.8V z serii TATTU R-Line o prądzie rozładowania 95C. Limitowana edycja akumulatorów stworzona z myślą o wyścigowych dronach FPV.

 • Napięcie: 14.8V
 • Pojemność: 1550mAh
 • Wydolność prądowa: 95C
 • Długość: 72mm
 • Szerokość: 35mm
 • Wysokość: 36mm
 • Waga: 192.6g
 • Wtyczka balancera: JST-XH
 • Wtyczka prądowa: XT-60
 • Rekomendowany prąd ładowania: 1-3C, max 5C


Zapraszamy na nasze inne aukcje
Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub fakturę vat
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o
kontakt e-mail
sklep@gajg.pl


GAJG

tel: 503 088 524

U nas kupisz również
Kliknij, aby zobaczyć całą ofertę © Niezbędnik Sprzedawcy

Sprawdzony sprzedawca

Formy płatności

Nasz rachunek:
38 1050 1012 1000 0092 0296 4160

Kontakt

Gajg
503 088 524
sklep@gajg.pl

Dostawa

Gwarancja zadowolenia

Gwarantujemy Ci możliwość rezygnacji z dokonanego zakupu (bez podania przyczyny) w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwracany towar nie może być używany, opakowanie ani żaden inny element wyposażenia nie mogą nosić śladów użytkowania ani zniszczenia.

Sprawdź przesyłkę

Prosimy sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym.

Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół odbioru. Odpowiedni formularz posiada kurier.


Wystawiono z oprogramowania
wysyłka gratis
metody płatności
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska 14,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 50
przybliżony czas realizacji: 2 dni
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska pobraniowa 22,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 50
przybliżony czas realizacji: 2 dni
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Wystawiam faktury VAT
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

kontakt

zwroty

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu:
 
GAJG Grzegorz Grabos <BR />Zarejestrowana w ewidencji dzia&#322;alno&#347;ci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legionowo. <BR />Adres: ul. Hubala 2 m. 60; 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie <BR />Adres reklamacji: jak wy&#380;ej <BR /> <BR />Opis procedury reklamacyjnej: <BR />Kupuj&#261;cy mo&#380;e sk&#322;ada&#263; Sprzedawcy reklamacje dotycz&#261;ce zawartej Umowy pod adresem e-mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie z&#322;o&#380;ona reklamacja powinna zawiera&#263; co najmniej: <BR />- imi&#281;, nazwisko, adres, adres e-mail Kupuj&#261;cego, <BR />- dat&#281; zawarcia Umowy stanowi&#261;cej podstaw&#281; reklamacji, <BR />- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem &#380;&#261;dania Kupuj&#261;cego, <BR />- wszelkie okoliczno&#347;ci uzasadniaj&#261;ce reklamacj&#281;. <BR /> <BR />Je&#380;eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj&#261; uzupe&#322;nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedaj&#261;cy zwraca si&#281; do sk&#322;adaj&#261;cego reklamacj&#281; o jej uzupe&#322;nienie we wskazanym zakresie. <BR />Sprzedaj&#261;cy rozpoznaje reklamacj&#281; w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawid&#322;owej postaci. <BR />Odpowied&#378; na reklamacj&#281; wysy&#322;ana jest na podany przez Kupuj&#261;cego adres e-mail b&#261;d&#378; na adres poczty tradycyjnej. <BR /> <BR /> <BR />Prawo konsumenta do odst&#261;pienia od umowy: <BR /> <BR />W ci&#261;gu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub &ndash; w przypadku us&#322;ug - zawarcia umowy, Kupuj&#261;cy (konsument) mo&#380;e odst&#261;pi&#263; od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedaj&#261;cy zwr&oacute;ci wszystkie otrzymane od Kupuj&#261;cego p&#322;atno&#347;ci. <BR />Aby odst&#261;pi&#263; od umowy zawartej na Allegro, nale&#380;y z&#322;o&#380;y&#263; Sprzedaj&#261;cemu stosowne o&#347;wiadczenie woli, pisz&#261;c na adres e-mail: {adres e-mail}. Kupuj&#261;cy mo&#380;e skorzysta&#263; ze wzoru odst&#261;pienia od umowy, podanego poni&#380;ej. <BR /> <BR />Przesy&#322;k&#281; nale&#380;y nada&#263; na adres {adres} <BR /> <BR />Wz&oacute;r o&#347;wiadczenia o odst&#261;pieniu od umowy (o&#347;wiadczenie to nale&#380;y wype&#322;ni&#263; i odes&#322;a&#263; tylko w przypadku ch&#281;ci odst&#261;pienia od umowy): <BR /> <BR />[adres sprzedaj&#261;cego] <BR />Ja [imi&#281;, nazwisko kupuj&#261;cego] niniejszym informuj&#281; o moim odst&#261;pieniu od umowy sprzeda&#380;y nast&#281;puj&#261;cych rzeczy: [nazwy kupionych przedmiot&oacute;w], numery oferty w Allegro [numery] . <BR />Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiot&oacute;w [data] . <BR />Imi&#281; i nazwisko: [imi&#281; i nazwisko kupuj&#261;cego] <BR />Login Allegro: [login kupuj&#261;cego] <BR />Adres: [adres kupuj&#261;cego] <BR />Data: [data odst&#261;pienia od umowy] <BR />Podpis: [tylko je&#380;eli formularz jest wysy&#322;any w wersji papierowej] <BR /> <BR />Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odst&#261;pienia od umowy: <BR />W przypadku odst&#261;pienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odes&#322;ania Towaru <BR />W przypadku odst&#261;pienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupuj&#261;cemu koszt odes&#322;ania Towaru do wysoko&#347;ci {kwota} <BR /> <BR /> <BR />Brak mo&#380;liwo&#347;ci odst&#261;pienia od umowy: <BR />Prawo odst&#261;pienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przys&#322;uguje Kupuj&#261;cemu (konsumentowi) w odniesieniu do um&oacute;w: <BR />1) o &#347;wiadczenie us&#322;ug, je&#380;eli przedsi&#281;biorca wykona&#322; w pe&#322;ni us&#322;ug&#281; za wyra&#378;n&#261; zgod&#261; konsumenta, kt&oacute;ry zosta&#322; poinformowany przed rozpocz&#281;ciem &#347;wiadczenia, &#380;e po spe&#322;nieniu &#347;wiadczenia przez przedsi&#281;biorc&#281; utraci prawo odst&#261;pienia od umowy; <BR />2) w kt&oacute;rej cena lub wynagrodzenie zale&#380;y od waha&#324; na rynku finansowym, nad kt&oacute;rymi przedsi&#281;biorca nie sprawuje kontroli, i kt&oacute;re mog&#261; wyst&#261;pi&#263; przed up&#322;ywem terminu do odst&#261;pienia od umowy; <BR />3) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed&#322;ug specyfikacji konsumenta lub s&#322;u&#380;&#261;ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; <BR />4) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz ulegaj&#261;ca szybkiemu zepsuciu lub maj&#261;ca kr&oacute;tki termin przydatno&#347;ci do u&#380;ycia; <BR />5) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz&#281;towanym opakowaniu, kt&oacute;rej po otwarciu opakowania nie mo&#380;na zwr&oacute;ci&#263; ze wzgl&#281;du na ochron&#281; zdrowia lub ze wzgl&#281;d&oacute;w higienicznych, je&#380;eli opakowanie zosta&#322;o otwarte po dostarczeniu; <BR />6) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; rzeczy, kt&oacute;re po dostarczeniu, ze wzgl&#281;du na sw&oacute;j charakter, zostaj&#261; nieroz&#322;&#261;cznie po&#322;&#261;czone z innymi rzeczami; <BR />7) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; napoje alkoholowe, kt&oacute;rych cena zosta&#322;a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda&#380;y, a kt&oacute;rych dostarczenie mo&#380;e nast&#261;pi&#263; dopiero po up&#322;ywie 30 dni i kt&oacute;rych warto&#347;&#263; zale&#380;y od waha&#324; na rynku, nad kt&oacute;rymi przedsi&#281;biorca nie ma kontroli; <BR />8) w kt&oacute;rej konsument wyra&#378;nie &#380;&#261;da&#322;, aby przedsi&#281;biorca do niego przyjecha&#322; w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je&#380;eli przedsi&#281;biorca &#347;wiadczy dodatkowo inne us&#322;ugi ni&#380; te, kt&oacute;rych wykonania konsument &#380;&#261;da&#322;, lub dostarcza rzeczy inne ni&#380; cz&#281;&#347;ci zamienne niezb&#281;dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst&#261;pienia od umowy przys&#322;uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us&#322;ug lub rzeczy; <BR />9) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; nagrania d&#378;wi&#281;kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz&#281;towanym opakowaniu, je&#380;eli opakowanie zosta&#322;o otwarte po dostarczeniu; <BR />10) o dostarczanie dziennik&oacute;w, periodyk&oacute;w lub czasopism, z wyj&#261;tkiem umowy o prenumerat&#281;; <BR />11) zawartej w drodze aukcji publicznej; <BR />12) o &#347;wiadczenie us&#322;ug w zakresie zakwaterowania, innych ni&#380; do cel&oacute;w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod&oacute;w, gastronomii, us&#322;ug zwi&#261;zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je&#380;eli w umowie oznaczono dzie&#324; lub okres &#347;wiadczenia us&#322;ugi; <BR />13) o dostarczanie tre&#347;ci cyfrowych, kt&oacute;re nie s&#261; zapisane na no&#347;niku materialnym, je&#380;eli spe&#322;nianie &#347;wiadczenia rozpocz&#281;&#322;o si&#281; za wyra&#378;n&#261; zgod&#261; konsumenta przed up&#322;ywem terminu do odst&#261;pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi&#281;biorc&#281; o utracie prawa odst&#261;pienia od umowy. <BR /> <BR /> <BR />Obowi&#261;zek dostarczenia rzeczy bez wad <BR />O&#347;wiadczam, &#380;e zobowi&#261;zuj&#281; si&#281; dostarczy&#263; rzecz bez wad, z wy&#322;&#261;czeniem wad wskazanych w ofercie sprzeda&#380;y. <BR /> <BR /> <BR />Mo&#380;liwo&#347;&#263; skorzystania z pozas&#261;dowych sposob&oacute;w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze&#324; oraz dost&#281;p do tych procedur <BR />Kupuj&#261;cy b&#281;d&#261;cy konsumentem ma mo&#380;liwo&#347;&#263; skorzystania z pozas&#261;dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze&#324; przed Sta&#322;ym Polubownym S&#261;dem Konsumenckim przy Wojew&oacute;dzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w {miasto}. Informacje o sposobie dost&#281;pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania spor&oacute;w, &nbsp;znajduj&#261; si&#281; pod nast&#281;puj&#261;cym adresem: www.uokik.gov.pl, w zak&#322;adce &bdquo;Rozstrzyganie spor&oacute;w konsumenckich&rdquo;. <BR />

reklamacje

GAJG Grzegorz Grabos <BR />Zarejestrowana w ewidencji dzia&#322;alno&#347;ci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legionowo. <BR />Adres: ul. Hubala 2 m. 60; 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie <BR />Adres reklamacji: jak wy&#380;ej <BR /> <BR />Opis procedury reklamacyjnej: <BR />Kupuj&#261;cy mo&#380;e sk&#322;ada&#263; Sprzedawcy reklamacje dotycz&#261;ce zawartej Umowy pod adresem e-mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie z&#322;o&#380;ona reklamacja powinna zawiera&#263; co najmniej: <BR />- imi&#281;, nazwisko, adres, adres e-mail Kupuj&#261;cego, <BR />- dat&#281; zawarcia Umowy stanowi&#261;cej podstaw&#281; reklamacji, <BR />- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem &#380;&#261;dania Kupuj&#261;cego, <BR />- wszelkie okoliczno&#347;ci uzasadniaj&#261;ce reklamacj&#281;. <BR /> <BR />Je&#380;eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj&#261; uzupe&#322;nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedaj&#261;cy zwraca si&#281; do sk&#322;adaj&#261;cego reklamacj&#281; o jej uzupe&#322;nienie we wskazanym zakresie. <BR />Sprzedaj&#261;cy rozpoznaje reklamacj&#281; w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawid&#322;owej postaci. <BR />Odpowied&#378; na reklamacj&#281; wysy&#322;ana jest na podany przez Kupuj&#261;cego adres e-mail b&#261;d&#378; na adres poczty tradycyjnej. <BR /> <BR /> <BR />Prawo konsumenta do odst&#261;pienia od umowy: <BR /> <BR />W ci&#261;gu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub &ndash; w przypadku us&#322;ug - zawarcia umowy, Kupuj&#261;cy (konsument) mo&#380;e odst&#261;pi&#263; od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedaj&#261;cy zwr&oacute;ci wszystkie otrzymane od Kupuj&#261;cego p&#322;atno&#347;ci. <BR />Aby odst&#261;pi&#263; od umowy zawartej na Allegro, nale&#380;y z&#322;o&#380;y&#263; Sprzedaj&#261;cemu stosowne o&#347;wiadczenie woli, pisz&#261;c na adres e-mail: {adres e-mail}. Kupuj&#261;cy mo&#380;e skorzysta&#263; ze wzoru odst&#261;pienia od umowy, podanego poni&#380;ej. <BR /> <BR />Przesy&#322;k&#281; nale&#380;y nada&#263; na adres {adres} <BR /> <BR />Wz&oacute;r o&#347;wiadczenia o odst&#261;pieniu od umowy (o&#347;wiadczenie to nale&#380;y wype&#322;ni&#263; i odes&#322;a&#263; tylko w przypadku ch&#281;ci odst&#261;pienia od umowy): <BR /> <BR />[adres sprzedaj&#261;cego] <BR />Ja [imi&#281;, nazwisko kupuj&#261;cego] niniejszym informuj&#281; o moim odst&#261;pieniu od umowy sprzeda&#380;y nast&#281;puj&#261;cych rzeczy: [nazwy kupionych przedmiot&oacute;w], numery oferty w Allegro [numery] . <BR />Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiot&oacute;w [data] . <BR />Imi&#281; i nazwisko: [imi&#281; i nazwisko kupuj&#261;cego] <BR />Login Allegro: [login kupuj&#261;cego] <BR />Adres: [adres kupuj&#261;cego] <BR />Data: [data odst&#261;pienia od umowy] <BR />Podpis: [tylko je&#380;eli formularz jest wysy&#322;any w wersji papierowej] <BR /> <BR />Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odst&#261;pienia od umowy: <BR />W przypadku odst&#261;pienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odes&#322;ania Towaru <BR />W przypadku odst&#261;pienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupuj&#261;cemu koszt odes&#322;ania Towaru do wysoko&#347;ci {kwota} <BR /> <BR /> <BR />Brak mo&#380;liwo&#347;ci odst&#261;pienia od umowy: <BR />Prawo odst&#261;pienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przys&#322;uguje Kupuj&#261;cemu (konsumentowi) w odniesieniu do um&oacute;w: <BR />1) o &#347;wiadczenie us&#322;ug, je&#380;eli przedsi&#281;biorca wykona&#322; w pe&#322;ni us&#322;ug&#281; za wyra&#378;n&#261; zgod&#261; konsumenta, kt&oacute;ry zosta&#322; poinformowany przed rozpocz&#281;ciem &#347;wiadczenia, &#380;e po spe&#322;nieniu &#347;wiadczenia przez przedsi&#281;biorc&#281; utraci prawo odst&#261;pienia od umowy; <BR />2) w kt&oacute;rej cena lub wynagrodzenie zale&#380;y od waha&#324; na rynku finansowym, nad kt&oacute;rymi przedsi&#281;biorca nie sprawuje kontroli, i kt&oacute;re mog&#261; wyst&#261;pi&#263; przed up&#322;ywem terminu do odst&#261;pienia od umowy; <BR />3) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed&#322;ug specyfikacji konsumenta lub s&#322;u&#380;&#261;ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; <BR />4) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz ulegaj&#261;ca szybkiemu zepsuciu lub maj&#261;ca kr&oacute;tki termin przydatno&#347;ci do u&#380;ycia; <BR />5) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz&#281;towanym opakowaniu, kt&oacute;rej po otwarciu opakowania nie mo&#380;na zwr&oacute;ci&#263; ze wzgl&#281;du na ochron&#281; zdrowia lub ze wzgl&#281;d&oacute;w higienicznych, je&#380;eli opakowanie zosta&#322;o otwarte po dostarczeniu; <BR />6) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; rzeczy, kt&oacute;re po dostarczeniu, ze wzgl&#281;du na sw&oacute;j charakter, zostaj&#261; nieroz&#322;&#261;cznie po&#322;&#261;czone z innymi rzeczami; <BR />7) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; napoje alkoholowe, kt&oacute;rych cena zosta&#322;a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda&#380;y, a kt&oacute;rych dostarczenie mo&#380;e nast&#261;pi&#263; dopiero po up&#322;ywie 30 dni i kt&oacute;rych warto&#347;&#263; zale&#380;y od waha&#324; na rynku, nad kt&oacute;rymi przedsi&#281;biorca nie ma kontroli; <BR />8) w kt&oacute;rej konsument wyra&#378;nie &#380;&#261;da&#322;, aby przedsi&#281;biorca do niego przyjecha&#322; w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je&#380;eli przedsi&#281;biorca &#347;wiadczy dodatkowo inne us&#322;ugi ni&#380; te, kt&oacute;rych wykonania konsument &#380;&#261;da&#322;, lub dostarcza rzeczy inne ni&#380; cz&#281;&#347;ci zamienne niezb&#281;dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst&#261;pienia od umowy przys&#322;uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us&#322;ug lub rzeczy; <BR />9) w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; nagrania d&#378;wi&#281;kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz&#281;towanym opakowaniu, je&#380;eli opakowanie zosta&#322;o otwarte po dostarczeniu; <BR />10) o dostarczanie dziennik&oacute;w, periodyk&oacute;w lub czasopism, z wyj&#261;tkiem umowy o prenumerat&#281;; <BR />11) zawartej w drodze aukcji publicznej; <BR />12) o &#347;wiadczenie us&#322;ug w zakresie zakwaterowania, innych ni&#380; do cel&oacute;w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod&oacute;w, gastronomii, us&#322;ug zwi&#261;zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je&#380;eli w umowie oznaczono dzie&#324; lub okres &#347;wiadczenia us&#322;ugi; <BR />13) o dostarczanie tre&#347;ci cyfrowych, kt&oacute;re nie s&#261; zapisane na no&#347;niku materialnym, je&#380;eli spe&#322;nianie &#347;wiadczenia rozpocz&#281;&#322;o si&#281; za wyra&#378;n&#261; zgod&#261; konsumenta przed up&#322;ywem terminu do odst&#261;pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi&#281;biorc&#281; o utracie prawa odst&#261;pienia od umowy. <BR /> <BR /> <BR />Obowi&#261;zek dostarczenia rzeczy bez wad <BR />O&#347;wiadczam, &#380;e zobowi&#261;zuj&#281; si&#281; dostarczy&#263; rzecz bez wad, z wy&#322;&#261;czeniem wad wskazanych w ofercie sprzeda&#380;y. <BR /> <BR /> <BR />Mo&#380;liwo&#347;&#263; skorzystania z pozas&#261;dowych sposob&oacute;w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze&#324; oraz dost&#281;p do tych procedur <BR />Kupuj&#261;cy b&#281;d&#261;cy konsumentem ma mo&#380;liwo&#347;&#263; skorzystania z pozas&#261;dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze&#324; przed Sta&#322;ym Polubownym S&#261;dem Konsumenckim przy Wojew&oacute;dzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w {miasto}. Informacje o sposobie dost&#281;pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania spor&oacute;w, &nbsp;znajduj&#261; si&#281; pod nast&#281;puj&#261;cym adresem: www.uokik.gov.pl, w zak&#322;adce &bdquo;Rozstrzyganie spor&oacute;w konsumenckich&rdquo;. <BR />